Privacy statement

AVG Nieuw & Diep

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacy wetgeving van kracht geworden met nieuwe richtlijnen vanuit Europa. Niets mis mee: te vaak weten we niet wat er met verzamelde data wordt gedaan en de handel erin blijkt een schimmige business. Nieuw&Diep is voor transparantie!

Voor mensen die eerder interesse hebben getoond voor onze Stichting of zich hebben opgegeven voor onze nieuwsbrief:

• We noteren alleen uw naam en e-mailadres
• Van mensen van de pers en diverse partners uit ‘het vak’ waarvan verondersteld kan worden dat er actieve professionele belangstelling is voor het wel en wee van de stichting, zijn in het verleden namen en e-mailadressen aan de mailing list toegevoegd.
• Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het sturen van updates over de concerten van Nieuw&Diep
• Uw gegevens worden niet aan andere personen of instellingen doorgegeven.

Alles wat Jazzstichting Nieuw & Diep doet, wordt met ziel en zaligheid gedaan en wij streven er dan ook naar een zo goed en direct mogelijk contact te onderhouden met ieder die geïnteresseerd is in onze activiteiten.

MOGEN WE U OP DE HOOGTE BLIJVEN HOUDEN VAN NIEUWS ROND NIEUW&DIEP?

We zijn verplicht om hiervoor Uw toestemming te vragen.
Als U geen nieuwsbrief meer wilt kunt u zich afmelden door een bericht te sturen of U af te melden onderaan de nieuwsbrief.

Aanmelden
nieuwsbrief

Hartelijk dank voor het aanmelden. Welkom bij onze Jazzclub. Wij sturen ongeveer 8 nieuwsbrieven per jaar, afhankelijk van het aantal concerten.